Phương pháp luận về giao dịch theo xu hướng

Hiểu biết chuyên sâu về cách xác định xu hướng và vận dụng chúng để giao dịch theo xu hướng

  • Open account with Exness

Chào các bạn! Trước khi đi tìm hiểu các nội dung của phương pháp luận về giao dịch theo xu hướng. Chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại “Kiến thức cơ bản về xu hướng“. Nội dung của bài viết, các bạn vui lòng truy cập tại đây.

1.Tư duy để tiếp cận phương pháp giao dịch theo xu hướng

Sự hình thành của xu hướng

Như chúng ta đã biết, sự biến động của thị trường bao gồm hàng loạt chuyển động zíc zắc. Những đường zíc zắc này giống như những đợt sóng liên tiếp bao gồm các đỉnhđáy rõ rệt. Chiều hướng của những đỉnh và đáy này cấu thành xu hướng thị trường.

Tuy nhiên, yếu tố cội nguồn hình thành nên xu hướng chính là lượng Cung – Cầu trên thị trường. Cung tăng nghĩa là lượng bán tăng, dẫn tới việc giá bị giảm và hình thành nên xu hướng giảm. Cầu tăng nghĩa là lượng mua tăng, dẫn tới việc tăng giá và hình thành nên xu hướng tăng.

Lượng Cung – Cầu trên thị trường luôn luôn thay đổi, vì vậy xu hướng cũng luôn luôn thay đổi. Xu hướng có thể mạnh lên tạo thành các mô hình giá tiếp diễn. Nó có thể yếu dần đi tạo thành các vùng giá sideway. Và xu hướng cũng có thể bị phá vỡ tạo thành 1 xu hướng mới.

Các loại xu hướng cơ bản

Có 3 loại xu hướng cơ bản là: xu hướng tăng, xu hướng giảm và không có xu hướng (sideway).

Xu hướng tăng khi giá hình thành đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ. Xu hướng giảm khi giá hình thành đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ và đáy mới thấp hơn đáy cũ. Còn lại không nằm trong trường hợp nào thì đó là thị trường không xu hướng (sideway).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *