Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Lý thuyết sóng Elliott từ cơ bản đến nâng cao

1. Giới thiệu về nguyên lý sóng Nguyên lý sóng Elliott là một hình thức của phân tích kỹ thuật mà một số nhà đầu tư sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư, các […]

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Fibonacci

Dãy số Fibonacci Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1. Các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34… Công thức truy hồi […]

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Bollinger Bands

Bollinger Bands là gì? Bollinger Bands, được phát triển bởi John Bollinger vào năm 1983, không phải là cách duy nhất để đo lường sự biến động giá. Tuy nhiên, Bollinger Bands được xem là một công cụ hiệu quả để phân tính sự biến động về giá cả so với các công cụ khác. […]

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Đường trung bình động

Đường trung bình động là gì? Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật linh hoạt nhất và được sử dụng rộng rãi. Nó là tập hợp của một loạt các mức giá bình quân của dữ liệu. Vì được lượng hóa và kiểm tra một cách dễ dàng nên đường […]

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Biểu đồ nến Nhật

Giới thiệu về nến Nhật Nến hay candlestick (candle) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỷ VII. Nguyên tắc của Candle rất đơn giản và được đúc kết từ những yếu tố sau: Biến động giá (như thế nào) quan trọng hơn tác động của thị trường (tại sao). Tất cả các thông […]

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Kiến thức cơ bản về xu hướng

Định nghĩa xu hướng Sự biến động của thị trường bao gồm hàng loạt chuyển động zíc zắc. Những đường zíc zắc này giống như những đợt sóng liên tiếp bao gồm các đỉnh và đáy rõ rệt. Chiều hướng của những đỉnh và đáy này cấu thành xu hướng thị trường. Một xu hướng […]

Các khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật
Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Các khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì? Ra đời cách đây hàng trăm năm, phân tích kỹ thuật là một công cụ đặc biệt được thiết kế cho thị trường chứng khoán. Sau này, nó được áp dụng phổ biến cho thị trường ngoại hối, kim loại, hàng hóa tương lai. Với công cụ này, nhà […]