Kiến thức nâng cao về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Các mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai trường phái phổ biến trên thị trường tài chính. Nhắc tới phân tích cơ bản, chúng ta nghĩ tới các tin tức, tình hình kinh tế, chính trị… Còn nhắc tới phân tích kỹ thuật ta cần quan tâm ba yếu tố: Giá – […]